Delly Szabó Géza

Születési hely
Csurgó
Születési dátum
1883
Halálozás helye
Kolozsvár
Halálozás dátuma
1961

Csurgón született 1883. május 19-én. Szabó Géza néven látta meg a napvilágot. Az evangélikus egyház anyakönyve szerint június 7-én keresztelte meg Renner Endre porrogszentkirályi lelkipásztor. Édesapja, Szabó Péter iparos, takarékpénztári hivatalszolga, evangélikus, Anyja Horvát Mária római katolikus. A család lakhelye: Csurgó, 162. Keresztszülei: Tikker János, Horváth Juli, Jakab József, Vajda Mária csurgói iparosok. Zenei tanulmányait a csurgói tanítóképző intézetben kezdte, majd Max Regernél Münchenben folytatta. A tanítóképző anyakönyvében megtalálható a neve, de képesítő vizsgát tettek között már nem szerepel. 1902-  1905-től Kolozsváron az evangélikus elemi iskolában tanított. 1908 és 1910 között a kolozsvári konzervatóriumban Farkas Ödönnél tökéletesítette zeneszerzői tudását. 1910-11-ben a konzervatóriumban összhangzattant tanított. Több munkáskórust vezetett, negyedszázadon át vezette a Kolozsvári Nyomdászok Gutenberg Kórusát és Zenekarát. Kolozsvár zenei életének egyik irányítója, korának egyik legjelentősebb zenepedagógusa volt. Számos zenekritikát írt, az elsők között ismerte fel és méltatta Bartók Béla zeneszerzői jelentőségét. Több kortárs és klasszikus magyar költő versét zenésítette meg. Sappho c. operáját (1917) Grillpaezer nyomán, a Páter gvárdiánt (Kolozsváron mutatták be 1946-ban) Bárd Oszkár szövegére írta. Zeneszerzői stílusára a késő romantika zenei nyelve a jellemző. 1947-ben vonult nyugdíjba.

  (Dr. H.J.)