Losonczy István

Névváltozatok
Novák István
egyetemi tanár
Születési hely
Dombóvár
Születési dátum
1908
Halálozás helye
Pécs
Halálozás dátuma
1980

Novák Istvánként látta meg a napvilágot. Édesapja Dombóváron volt állomásfőnök. Középiskolai tanulmányait 1919-től 1927-ig a Csurgói Református Gimnáziumban végezte. Az évkönyvek tanúsága szerint dicséretes eredménnyel tanult. Leánya, Losonczy Hajna egyetemi tanár visszaemlékezése szerint „nagyon jó nevű református gimnázium volt. Az akkori elemi iskola első osztályától kezdve, végig a gimnáziumban is minden vizsgáját kitüntetéssel tette le. Emellett azonban a sport iránt is mindig nagy érdeklődést tanúsított. Ő maga nagyon jó testalkatú, kifejezetten sportos küllemű férfi volt, aki középiskolás korában tornaversenyeken vett részt.” Érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre jelentkezett, ahol négy félévet végzett. A második év után átjelentkezett Pécsre. Itt fejezte be az egyetemet, és „kormányzógyűrűvel” jogi doktorrá avatták. A nagy kitűntetés ellenére nem kapott állást. Dombóvárra ment ügyvédgyakornoknak, majd Budapesten a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban kapott segédtitkári állást. 1934-ben Pécsett helyezkedett el a büntetőjogi, illetve jogfilozófiai tanszéken. Egy évre szóló ösztöndíjat nyert Bécsbe, a gróf Klebelsberg Kunó által alapított Collegium Hungaricumba. 1937-ben jelent meg Mulasztás című monográfiája. Ennek alapján sikerrel kérte magántanári kinevezését. Pécsett rendszeresen előadásokat tartott jogbölcseletből és büntetőjogból. Előadásai hosszú ideig alaptankönyvként szolgáltak. 1941-ben Pécsre költözött, és 1944-ben egyetemi tanárként beiratkozott az orvoskarra. 1946-an nyilvános egyetemi tanárrá, majd 1950-ben, Irk Albert nyugalomba vonulása után tanszékvezetőnek nevezték ki a büntetőjogi tanszékre. A tettesség és részesség a büntetőjog rendszerében című értekezése megvédésével 1954-ben az elsők között szerezte meg a kandidátusi fokozatot. Baráti köréhez tartozott Weöres Sándor és Tátrai Vilmos. Hegedült, Tass László álnéven verseket is publikált. 1969-ben szívinfarktust kapott. 1974-ben méltatlan helyzetbe hozták, ezért úgy döntött, hogy nyugdíjba megy. 1980-ban hetvenkét éves korában meghalt. (Dr. H.J.)