Nébli Vendel Dr.

Névváltozatok
egyetemi docens, tanszékvezető
Születési hely
Kéthely
Születési dátum
1926
Halálozás helye
Miskolc
Halálozás dátuma
2004

Csökölyben járt elemi iskolába. 1937.szeptember 1-jén került Csurgóra.A Polgári Kaszinó épületéből kialakított externátusban lakott.A tantermük a volt tanítóképzőben volt,közel a lakásához. Mindvégig tagja volt a cserkészcsapatnak. Sokat jelentettek számára a cserkészházban eltöltött órák, a kirándulások. A diákszerelem is tovább él: Feleségével, Raksányi Magdolnával együtt voltak csurgói diákok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1950-ben matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Az ELTE Fizikai tanszékén gyakornokként majd tanársegédként dolgozott. 1958-ban "létszámcsökkentés" következtében Tatára került. Általános iskolában és gimnáziumban tanított. 2 évig úttörő csapatvezetőkéntés a Pedagógusok Szakszervezete járási titkáraként, népművelési felügyelőként, műszaki könyvtárosként tevékenykedett. 1962. január elsejétől a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem adjunktusa lett. 1967-től 1975-ig az MTA Kohászati Munkaközösségében, az NME Fémtani Tanszékén tudományos munkatársként dolgozott. 1964 szeptemberétől levelező aspiránsként fémfizikai problémákkal, elsősorban fémek belső súrlódásának vizsgálatával foglalkozott. (Ez indokolta a Fémtani Tanszékre való áthelyezését.) Kutató munkájának eredményeit a VI. és VII. Kohászati Anyagvizsgálati Napok keretében publikálta. 1974-ben az MTA által kiírt pályázaton, társszerzőkkel együtt készített dolgozatuk jutalomban részesült. Az 1974 júniusában benyújtott "Diszlokációk és ponthibák kölcsönhatásának vizsgálata egy Al - Mg2Si ötvözet belső súrlódásának mérésével" című kandidátusi értekezése alapján a Tudományos Minősítő Bizottság 1974. december 30-i keltezéssel a "Fizikai tudományok kandidátusá"-vá nyilvánította. 1975. augusztus 1-jétől 1978. augusztus 31-éig az NME Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar Matematika-fizika Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára volt. 1975-ben a NME Fizikai Tanszékére került vissza adjunktusként, majd 1980-tól docensként. 1991. december 31-én került nyugállományba.  (Dr.H.J.)