Mészáros István Dr.

Névváltozatok
gépészmérnök, egyetemi docens
Születési hely
Szilasbalhás
Születési dátum
1927
Halálozás helye
Budapest
Halálozás dátuma
2015

Szilasbalháson született, édesapja bognármester volt. A gimnázium első négy osztályát Gyönkön, az V.- VIII. osztályt Csurgón végezte. 1946 és 1950 között elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karát. 1950- ben szerzett oklevelet. 1950 és 1956 között tanársegédként, 1966 és 1970 között adjunktusként, 1970- től 1996- ig docensként oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1979 és 1986 között a Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese volt, 1989 és 1995 között a Mezőgazdasági Géptan tanszék vezetője. A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet Kert. gépesítési osztály főosztályvezetője volt 1964- től 1970- ig. Tudományos címei: egyetemi doktor (dr. techn.) 1969, kandidátus (mezőg. tud.) 1969,Ph. D. 1993. Egyéb megbízásai: A Magyar Tudományos Akadémia Üzemi Vízgazdálkodási. majd Agrárműszaki Bizottságának tagja, a Magyar Országos Szántóverseny Bizottság alelnöke, majd elnöke, World Ploughing Organization - Szántó Világszövetség vezetőségi tagja, 79- től 1978- tól a Magyar Numizmatikai Társulat tagja. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének főtitkára, majd elnöke. 2015. június 1-én hunyt el Budapesten.(Dr. H.J.)

Kapcsolódó írások
(Ploughing Contest) 1866 - in Hungary / Mészáros István. -London: World Ploughing Organisation Handbook, 1984
A mezőgazdasági gépek vizsgálata / Mészáros István- Dr. Sitkei György. -Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965
A szántóversenyek / Mészáros István. -Budapest: , 1985
A szőlőtermesztés gépesítése / Mészáros István. -Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1967
Borkalauz / Dr. Rohály Gábor- Dr. Mészáros Gabriella. -Budapest: Akó Kiadó - Dr. Mészáros István, 2001
Dr. Antall József és a numizmatika / Mészáros István. -Budapest: , 1997
Einheitlichte Untersuchungsmethoden für Gemüseerntemaschinen / Mészáros István. -Budapest: , 1971
Gépesített zöldségtermesztés szabadföldön / Mészáros István- Szepes László. -Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1975
Kertészet, öntözés és növényvédelem gépei / Gelencsér Attila- Mészáros István. -Budapest: Tankönyvkiadó, 1967
Tudósítás a 350 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem érmeiről / Mészáros István. -Budapest: ELTE, 1985
Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei (2. javított és bővített kiadás) / Gosztonyi József-dr. Mészáros István. -Budapest: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, 2000
Magyar Éremhatározó I. / Dr. Unger Emil. -Budapest: Ajtósi Dürer Könyvkiadó, 1997 (szerk. Dr. Mészáros István)
Magyar Éremhatározó II. kötet (1526- 1740) / Dr. Unger Emil. -Budapest: Ajtósi Dürer Könyvkiadó, 2000 (szerk. Dr. Mészáros István)
Magyar Éremhatározó III. (1740- 1922) / Dr. Unger Emil. -Budapest: Ajtósi Dürer Könyvkiadó, 2001 (szerk. Dr. Mészáros István)
The Plough Motif on Coins, Medals and Banknotes / Mészáros István. -London: World Ploughing Organisation Handbook, 1986