Kovács Kálmán

Névváltozatok
irodalomtörténész
Születési hely
Kaposszentbenedek
Születési dátum
1930
Halálozás helye
Debrecen
Halálozás dátuma
1983

A népi írók mozgalmának hatására papok,tanítók járták az elemi iskolákat,és igyekeztek kiemelni a tehetséges diákokat.Így került Csurgóra ingyenes tanulónak.A pártfogást,útjának egyengetését azzal hálálta meg,hogy a gimnázium minden osztályát kitűnő eredménnyel végezte el.A csurgói gimnázium alma mater lett számára,ahová professzorként is szívesen visszatért előadást tartani vagy ünnepségek résztvevőjeként.A "kálvinista Róma" nemcsak Csokonai révén vonzotta,ide egyengette útját a kitaníttató református egyház is.Irodalmi pályája szorosan összefügg a debreceni folyóiratok létével.Első kisebb írásai az Építünk-ben, majd az Alföld-ben jelentek meg.Az Alföld főszerkesztője lett.A folyóirat élén végzett munkáját az igényesség jellemezte.A halál korán elragadta.Laczkó Andrással folytatott telefonbeszélgetése is vallomás:"Somogyország világom és magatartásom meghatározó forrásvidéke.Jó anyára az útmutató.Eliziumi táj ez, munka,puritanizmus,paraszti környezet,szókimondó őszinteség,másokért, közösségért áldozni tudó odaadás."Számos tanulmánya jelent meg az Alföld, az Irodalomtörténet, a Helikon, a Tiszatáj hasábjain és különböző tanulmánykötetekben, egyetemi jegyzetekben. Tagja volt a Magyar Írók Szövetségének, a Kritikusok Nemzetközi Szövetségének. (Dr. H.J.)

Kapcsolódó írások
"Mit mond az agg rege" (Tompa Mihály mondafeldolgozásai) / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1963
Eszmék és irodalom / Dr. Kovács Kálmán
Fejezet a magyar kritika történetéből / Dr. Kovács Kálmán
Gyulai Pál szépprózája / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1976
Gyulai Pál társadalom- és művészetszemlélete 1849 előtt / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1961
Tompa hangulatköltészere / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1965
Új Magyar Életrajzi Lexikon III.. -Budapest: Magyar Könyvklub, 2002