Noszlopy Gáspár

Névváltozatok
kormánybiztos
Születési hely
Vrácsik
Születési dátum
1820
Halálozás helye
Pest
Halálozás dátuma
1853

Szülőhelye ma egyesült településként Újvárfalva része. Régi nemesi családból származik. Bátyja, Antal 1814-ben született. Csurgón, Kaposváron és Sopronban járt gimnáziumba, 1830-tól a pesti egyetemen tanult. 1837-ben a megyegyűlésen hirdették ki ügyvédi diplomáját. Noszlopy Gáspár az 1831/32-es tanévben a csurgói református gimnázium tanulója. A tanév második felében tartott nyilvános vizsgán hét tanuló közül az első helyen végzett. 13 tárgyból osztályelső minősítést kapott. A harmadik, grammatikai osztályban osztálytársa volt Sárközy Titusz, az iskola nagy patrónusának, Sárközy Istvánnak az unokája. Az 1834. szeptemberi vizsga után apja a kaposvári gimnáziumba íratta, 1839-től 1841-ig a pápai kollégiumban volt jogásznövendék. 1846-ban marcali másod- alszolgabíróvá választották. 1848 júniusában a főispáni székbe a szintén egykori csurgói diákot, Sárközy Albertet (István fiát, Titusz apját) nevezte ki a nádor. Májusban Noszlopyt lovasnemzetőrnek írták össze. Részt vett a Dráva-vidék védelmében. Amikor 1848 végén az ellenség a megye nagy részét megszállta, bujdosni kényszerült. 1849 januárjában elhatározta, hogy Debrecenbe megy. Április 6-án az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth Lajos nevében Perczel Mór Noszlopy Gáspár szolgabírót Somogy megye kormánybiztosává nevezte ki. Sikerült felszabadítania a megyét, megtisztította a közigazgatást. A császáriak előretörése után Zalában és Tolnában is harcolt. Júliusban még a dunántúli alsómegyék kormányzójává is kinevezték. Még a világosi fegyverletétel után is tartotta a kapcsolatot Klapka Györggyel, majd a Bakony rengetegébe vetették magukat. Körözést adtak ki ellene. 1850. április 2-án elfogták, de sikerült megszöknie. Az Alföldön rejtőzködött. 1852. május 14-én nyilvánossá vált halálos ítéletük. 1852. november 16-án csapdát állítottak neki, és elfogták. A haditörvényszék halálra ítélte, és 1853. március 3-én Pesten az Újépület udvarán kivégezték. A halálra egykori csurgói iskolatársának, Soltra Alajos református lelkésznek kellett volna felkészíteni, aki csak azzal tudta elhárítani, hogy az elítélt ágostai (evangélikus) hitvallású. Csurgón utca viseli a nevét.  (Dr. H.J.)