Kovács Andor

Névváltozatok
közgazdász
Születési hely
Csurgó
Születési dátum
1920
Halálozás helye
Basel
Halálozás dátuma
2012

Jómódú gazdacsaládban született.Iskoláit a helybeli református elemiben kezdte el.Magatartása, gondolatvilága megtanult, felvett normáinak szilárd alapjait tanítójának, későbbi atyai barátjának, Lőczy Lajosnak köszönte. Tízéves korában lépett a Csurgói Református Gimnázium tanulói sorába.Az első négy év után kimaradt az iskolából, a családi birtokon gazdálkodott. A vasúthoz került, vasutasként szolgált a háború alatt a hadsereg állományában, majd fogságba esett.Három és fél évig volt hadifogoly a Szovjetunióban. Hazatérve tanult a szovjet "példán" 1949- ben ingyen felajánlotta földjeit az államnak. 1956 októberében megválasztották a csurgói járás Forradalmi Nemzeti Bizottsága elnökének. 1957. február 19- én a letartóztatás elől Jugoszláviába menekült.1957. augusztus 11-e óta Svájcban él. Az Innsbrucki Magyar Gimnáziumban érettségi bizonyítványt szerzett. 1961-ben a baseli egyetem közgazdasági szakára iratkozott be.A baseli Geigy cég honorálta az okleveles közgazdász negyedszázados kiváló munkáját, és mint önálló aláírásra és tárgyalásra jogosult akadémikus ment nyugdíjba 1982- ben.Amennyire a külső lehetőségek engedték, kapcsolatban volt a szülőföldjével. Forradalom Somogyban (1988) című könyve alapvető munka 1956 somogyi eseményeinek megközelítéséhez. Homokpad című munkája (1996) a nyugati magyar emigráció értékteremtő erőfeszítéseinek összefoglalására vállalkozik.1992-ben a 200 éves az Alma Mater Alapítványt 10000 svájci frankkal támogatta, amikor a gimnázium ismét a református egyházé lett, 1998. szeptember 25-én ennek kamatokkal növelt összegét, 1 millió 699 ezer forintot három millió forintra kiegészítve iskolája számára Kovács Andor Alapítványt tett.Már a rendszerváltás kezdetén eljuttatta az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadványait a Nagykönyvtár számára.A Magyarok Világszövetsége elnökségi tagja volt.1993 óta küldi adománykönyveit a gimnázium számára.Értékes könytárának 1983 darabját (1997.április 7.) be is leltározták. Álneve: Paskuti András. Hosszas betegség után 2012.december 31-én hunyt el. Január 9-én búcsúztatták a svájci városban, majd Csurgón temették.

 (Dr. H.J.)

Kapcsolódó írások
A világ magyarsága I.-II. / Kovács Andor. -Budapest: Magyarik Világszövetsége Nyugati Régiója, 1999.,2000.
Évezredes ágsorsok Dél-Somogyból / Kovács Andor. -Budapest: Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Csurgó Város Önkormányzata, 2000
Forradalom Somogyban - Az 1956-os forradalom előzményei a csurgói járásban / Kovács Andor. -New Brunswick,N.J. 08903, USA: Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör, 1988
Homokpad / Kovács Andor. -Pozsony-Budapest: Madách-Posonium, 1996
Kapcsolódó internetes írások
Búcsú Kovács Andortól|http://diak.csvmrgk.hu/sajtofigyelo/bucsu_kovacs_andortol
Búcsú Kovács Andortól|http://diak.csvmrgk.hu/sajtofigyelo/bucsu_kovacs_andortol_0