Huszár István Dr.

Névváltozatok
gépészmérnök
Születési hely
Csurgó
Születési dátum
1923
Halálozás helye
Budapest
Halálozás dátuma
2010

1934 és 1942 között tanult a gimnáziumban.Cser Andor volt a matematika és fizika tanára.1942-ben a "Károly Irén" Országos Fizika versenyen második díjat nyert.1948-ban kapott gépészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen,kitüntetéssel.1945-től kisegítő tanársegéd,majd tanársegéd a Műegyetem Gépelemek Tanszékén,1948/49-ben a Szabó és Mátéffy N.V. szerkesztési osztályán dolgozik, 1949 és 1951 között a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen adjunktus,151-től aspiráns,1954-ben docens.1962-ben a Ganz Villamossági Művekbe kerül a Mechanikai Osztály vezetőjének,1965-től a Szerkezeti Laboratórium vezetője.1970-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Mechanikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,1975-ben dékán.Kandidátusi disszertációját 1954-ben,doktori disszertációját 1971-ben védte meg.Munkássága szerteágazó,oktatóként diákjai többször nyertek országos díjakat,a mérőórás nyúlásmérő tanulmánya 1959-ben szabadalmat kapott.Hazai és külföldi konferencián tartott előadásainak száma 98,publikációinak száma 160 (1992-ig),egyetemi jegyzetet is írt.Szorosabb tudományos területe a szilárdságtan.Számottevő ipari tervező-,irányító-,kutató-,fejlesztő munkában vett részt.Budapesten él. A gödöllői tanszékéről 1993-ban vonult nyugállományba, azonban továbbra is dolgozik. Részt vesz a külföldi hallgatók angol nyelvű képzésében. Aktív résztvevője és irányítója a Gödöllői Agrártudománíi Egyetemen belüli szakmai munkának. Részt vesz tanácsadóként, előkészítőként kutatási témák, együttműködések kidolgozásában, koordinálásában. (Dr. H.J.)

Kapcsolódó írások
A kommutátorzászló erőjátékámak számítása / Huszár István-Bodor János. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1963
Agromechanics / Huszár István, 1985
Al II- lea simposzion national de Tensometrie cuparticipare internaţionala 11- 14 iunie 1980 Cluj- Napoca / Huszár István. -Cluj- Napoca: Extras, 1980
Aszinkron motorok rövidrezárt támasztott gyűrűs kalickarendszerének szilárdsági számítása II. / Huszár István. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1967
Berechnung des Kräftespiels von Cshwalbenschwanzkommutatoren / Huszár István. -Budapest: , 1968
Berechnung des Kräftespiels von Kommutatoren mit doppeltem Schrumpfring / Huszár István. -Budapest: , 1967
Berechnung des Kräftespiels von Kommutatoren mit einfachem Schrumpfring / Huszár István. -Budapest: , 1966
Beträge zur Spannungs- und Dehnungsanalyse III. / Huszár István. -Berlin: Akademie-Verlag-Berlin, 1966
Calculation of the Force play of Arch- bound Commutators / Huszár István. -Budapest: , 1968
Determination of Plant stalk Stability / Huszár I.- Kasza F.. -Praha: , 1985
Determination of stresses in Rocks by strain mesurements / Huszár István. -Braşov: A Csurgói Ref. Csokonai Vitéz, 1986
Dr. Huszár István köszöntése / Borbás Lajos. -Budapest: , 1994
Egyszeres zsugorgyűrűs kommutátorok erőjátékának kiszámítása / Huszár István. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1967
Fecskefarkas kommutátorok erőjátékának számítása / Huszár István. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1968
Hajlításra terhelt rudak szimmetrikus megerősítése - Kivonat Huszár István okl. gépészmérnöknek a Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyújtott és elfogadott kandidátusi értekezéséből / Huszár István. -Miskolc: Nehézipari Műzsaki Egyetem, 1959
Mechanical test of agricultural materials / Huszár István, 1984
Mezőgazdasági anyagok fizikai tulajdonságai / Huszár István. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1982
Mezőgazdasági traktorok biztonsági fülkéinek és védőkereteinek szilárdsági ellenőrzése / Huszár István-Csorba László. -Gödöllő: Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, 1974
Poljarizacionno- optyicseszkij metod isszledovanyija naprjazsenyij / Huszár István. -Leningrád: Izdátyelsztvo Leningradszkovo Universzityeta, 1966
Strengh Calculation of the Gage- system in Squirrel gage induction Motors / Huszár István. -Budapest: , 1967
Talajmechanika a mezőgazdaságban / Huszár István. -Budapest: , 1974
The Computation of the Forces of the Commutator Riser / Huszár I.- Bodor J.. -Budapest: , 1965
The investigations of the Phisical properties of agricultural materials in Hungary / Huszár István. -Praha: , 1982
Years of Photoelasticity in Hungary / Huszár István. -Miskolc: Nehézipari Műszaki Egyetem, 1959