Hosszú Miklós

Névváltozatok
matematikus
Születési hely
Somogyszob
Születési dátum
1929
Halálozás helye
Budapest
Halálozás dátuma
1980

Hosszú József és József Julianna gyermekeként Somogyszobon született. A falusi gyermekévek alakították ki jellemének természetességét. Gimnáziumi tanulmányait a Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban végezte. Itt erősödött matematikai érdeklődése hivatástudattá, itt edzette alkotóképességét, itt rakta le tudásának szilárd alapjait, amelyekre később olyan nagyszerű építményt emelt. Várakozást keltett iránta, hogy két egymás utáni évben - érettségizőként és egyetemi hallgatóként - dicsérettel szerepelt a magas szinvonalú Schweitzer Miklós matematikai versenyen. Egyetemi tanulmányait népi kollégistaként kezdte meg 1947-ben a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika-ábrázoló geometria szakán. Kitűnően tanult. Nyelveket tanult, világosan látta, hogy kutatói pályán ez elengedhetetlen. 1951-től a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem matematika tanszékén dolgozott tanársegédként. Ekkor születik újjá a függvényegyenletek elmélete. Egyéniségének kibontakozásában segítette vállalkozó szelleme: szinte évenként szerepel díjnyertesként akadémiai vagy akadémiai pályázatokon, így nyerte el 1952-ben az Akadémia ösztöndíját, majd 1954-ben a Grünwald Géza emlékdíjat. 1955-ben írta meg kandidátusi értekezését A disztributivitás függvényegyenletének általánosításai és a topológikus izomorfizmusok az n-dimenziós térben címmel. Közben a Nemszimmetrikus középértékek című egyetemi doktori disszertációját is benyújtotta. 1957-ben adjunktussá nevezték ki. 1964-ben disszertációját Algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek címmel, és 35 évesen a matematikai tudományok doktora lett. 1972 augusztusában a Gödöllői Agrártudományi Egyetem professzorává, az akkor szerveződő Matematikai és Számítástechnikai Intézet első igazgatójává nevezték ki.A Somogyi tájból sarjadt,pályája somogyi iskolából indult világhírű matematikust 1980.június 12-én helyezték örök nyugalomra a rákoskeresztúri temetőben. (Dr.H.J.)