Ángyán Lajos Dr.

Névváltozatok
egyetemi tanár, intézetigazgató
Születési hely
Böhönye
Születési dátum
1938

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. 1953-tól 1956-ig a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban tanult. Érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanult. Az egyetem elvégzése után, 1962-ben feleségül vette egykori csurgói osztálytársát, a szintén orvos dr. Pados Évát. 1962-től 1999-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében dolgozott. Az 1969/70-es tanévben vendégkutató volt a Párizsi Egyetemen. 1999-ben a magyar orvoskarok közül elsőként Pécsen alapított Mozgástani Intézet igazgatójává nevezték ki. Kutatási területe az agyműködés, a szomatomotoros és kardiorespiratórikus működések nagyagyi integrációjának vizsgálata laboratóriumi állatokon. Sportélettani és mozgástani kutatásokat végzett, az erőnlétet befolyásoló tényezők vizsgálatával foglalkozott. 120 tudományos dolgozata jelent meg, többségében angol nyelven. 1970-ben az orvostudományok kandidátusa, 1986-ban az orvostudományok doktora, 1994-ben dr. habil. Lett. Egyetemi tanárként orvosi élettant oktatott az orvoskaron, sportélettant és biomechanikát a Janus Pannonius Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetében és az Egészségügyi Főiskolán.  (Dr.H.J.)

Kapcsolódó internetes írások
Ángyán Lajos a baranyai Ki kicsodában|http://www.baranyanet.hu/kikicsoda/2001/a/angyan.htm
Ángyán Lajos adatai|http://www.mtakpa.hu/koztest/ktag.php?ikt=01210