Fónod Zoltán

Névváltozatok
egyetemi docens, irodalomtörténész
Születési hely
Ekecs (Szlovákia)
Születési dátum
1930
Halálozás helye
Pozsony
Halálozás dátuma
2021

Iskoláit szülőfalujában és Csurgón végezte. Itt érettségizett 1950-ben. Menekült diák volt, ingyenesen tanulhatott. 1950-og nem kapott csehszlovák útlevelet. 1954-ben a pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán, 1958-ban annak jogutódján, a Komensky Egyetem BTK-án magyar-történelem szakot végzett. 1969-ben bölcsészdoktori, 1984-ben kandidátusi címet szerzett. 1950-től tanár, 1955-től újságíró, a Szabad Földműves munkatársa. 1960-tól az Új Szó kulturális rovatának vezetője, 1969-1970-ben a Madách Könyv-és Lapkiadó igazgatója, 1970-1972-ben az Új Szó külpolitikai rovatának vezetője, 1972-től 1978-ig, politikailag motivált leváltásáig ismét a Madách Kiadó igazgatója és irodalmi vezetője, 1979-től eltávolításáig (1983) főszerkesztője volt. 1983-tól adjunktus, majd docens a Komensky Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszékén, 1986 és 1989 között tanszékvezető. Munkássága elismeréseként 1987-ben Madách Imre-, 1988-ban Fábry Zoltán-díjat kapott. Életművéért a Magyar Köztársaság Csillagrendjével tüntették ki.(1990). Cikkei, glosszái művelődéspolitikai esszéi 1956-tól jelennek meg. Az ötvenes-hatvanas évek közírói munkásságát alkalomszerű írások, kultúrpolitikai reflexiók, recenziók, irodalmi portrék közlése mellett a kölcsönös megismerés igényétől motivált interjúk készítése jellemezte, melyekben a magyar, a cseh, a szlovák kulturális élet kiemelkedő személyiségei szólalnak meg. A hetvenes évek második felében átrendeződik írói tevékenysége. A hagyományébresztő és -őrző forráskutatás, az irodalomtörténet és - kritika foglalkoztatja. Antológiákat állít össze a két háború közti és a kortárs irodalomból. Figyeli a kortárs irodalom jelenségeit, de tevékenysége főként az 1918-1945 közötti időre irányul, a két háború közötti időszak kisebbségi magyar irodalmának feltárásán és kritikai számbavételén fáradozik.Ennek eredménye Fábry Zoltán munkásságának feltárása, rendszerezése, és közzététele. 1998-tól az Irodalmi Szemle és a Szabad Újság főszerkesztője. Írói álneve:Böjthe Zsolt. (Dr. H.J.)

Kapcsolódó írások
A cseh / szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918 - 1995. -Bratislava - Pozsony: Madách - Posonium, 1997 (szerk. Fónod Zoltán)
A csehszlovákiai magyar irodalom 1918-1945 / Fónod Zoltán. -Budapest: , 1993
A csehszlovákiai magyar irodalom 1918-1945 / Fónod Zoltán. -Budapest: , 1993
A csehszlovákiai magyar irodalom története 1918-1945 / Fónod Zoltán. -Pozsony: , 1992
A csehszlovákiai magyar próza egy esztendeje / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: , 1966
A csehszlováliai magyar irodalom harminc éve / Fónod Zoltán, 1980
A líra ébresztése / Fónod Zoltán, 1965
Ars poetica / Fónod Zoltán, 1959
Az idő sodrában, 1975 (szerk. Fónod Zoltán)
Az út 1931-1936, 1981 (szerk. Fónod Zoltán)
Együtt a harcban, 1976 (szerk. Fónod Zoltán)
Jelenlét, 1979 (szerk. Fónod Zoltán-Zalabai Zsigmond)
Hűség / Fónod Zoltán, 1969
Megmozdult világban Fábry Zoltán élete és munkássága / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: Madách, 1987
Kőtábláink / Fónod Zoltán, 1990
Körvonalak / Fónod Zoltán, 1982
Perben a történelemmel. Fábry Zoltán élete és munkássága / Fónod Zoltán, 1993
Szétszóródás után / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: Madách-Posonium,
Tegnapi önismeret / Fónod Zoltán, 1986
Vallató idő / Fónod Zoltán, 1980
Vékony, csörgedező patak, mely gazdaságot ígér / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: , 1963
Virradat, 1974 (szerk. Fónod Zoltán)
Kapcsolódó internetes írások
Fónod Zoltán 80 éves|http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=25088&Itemid=74
Nagykövetségi köszöntés|http://www.televizio.sk/2010/12/jubileumi-osszefoglalo-a-magyar-koztarsasag-nagykovetsegerol/