Kuminetz Géza Dr.

Névváltozatok
rektor
Születési hely
Nagyatád
Születési dátum
1959

Csokonyavisontán nőtt fel. Édesanyját korán elvesztette. 1973-tól 1977-ig a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban tanult. Érettségi után elvégezte a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemet. Katonai szolgálata alatt döntött a papi pálya mellett. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola elvégzése után 1989-től 1991-ig Rómában a Pápai Gergely Egyetemen kánonjogot tanult. Csurgón a Jézus Szíve Római Katolikus Templomban szentelték pappá. Újmiséjét szülőfalujában, Csokonyavisontán mondta. 1991-től 1996-ig a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán volt főiskolai tanár, 1994-től főigazgató- helyettes. 1996-tól 2002-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán tanszékvezető, 2002-től egyetemi tanár, 2003-tól a Hittudományi Karon tanszékvezető egyetemi tanár, 2006-tól a Hittudományi Kar dékánja. Tagja mind a Magyar (2003 és 2006 között elnöke), mind pedig a Nemzetközi Kánonjogi Társaságnak. A Társaság 2004. évi bejrúti világkongresszusának egyik előadója volt. Tanulmányai a Folio Canonica, a Folio Theologica, a Kánonjog, a Teológia és s Studia Wesprimiensia tudományos szakfolyóiratokban jelentek meg. E folyóiratok szerkesztőségi tagja.  (Dr.H.J.)

Kapcsolódó internetes írások
Publikációk|http://www.kjpi.ppke.hu/doc/kuminetzgezapub.htm
Szakmai életrajz|http://www.kjpi.ppke.hu/doc/kuminetzgeza.htm