Berkes László

Születési hely
Csurgó
Születési dátum
1931

Sokgyermekes családban született.Édesapja a csurgói tanítóképző kertésze volt. Elemi iskoláit és a gimnáziumot Csurgón végezte.1949- ben érettségizett a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban.Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta. 1956- ban fizikus-,1977-ben pedagógus diplomát szerzett.Első munkahelye az Almásfüzítői Timföldgyár, de már 1957- til a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetében dolgozott 1957 - től tanársegédként, 1977- től adjunktusként.1996- tól nyugdíjas szaktanácsadó. Tudományos munkát a Szilárdtestfizikai Kutatócsoportban végzett, fő tevékenysége a biofizika oktatása és a tárgy tartalmi és didaktikai fejlesztése.A biofizika alapjai című, német és angol nyelven is megjelent egyetemi tankönyv és az Akadémiai Kiadónál angol nyelven megjelent biofizikai feladatgyűjtemény társszerzője.Az egyetemi laboratóriumi gyakorlati program jelentős részben a fejlesztőmunkájának az eredménye. (Dr. H.J.)