Nemetz Tibor Dr.

Születési hely
Balatonújlak
Születési dátum
1941

A mai gyermekek sivár környezete helyett a háború utáni élményt fakasztó világban, lövészárkok, taposóaknák, elszórt harci sisakok gazdag világában kóborolhatott Apja, szülőfaluja kántortanítója bevitte az alsó tagozatos tanterembe. A teremben egyszerre tanulhatta felelőtlenül a négy osztály anyagát. A különböző matematikadidaktikai irányzatok ellenében abban hitt, hogy a matematikai gondolkodás kialakulásához szükség van megalapozott számtantudásra. Szülőfalujából 1955-ben Csurgóra került gimnáziumba. Matematika-tanáráról, Horváth Lajosról így vallott a „Miért lettem matematikus „című könyvben: „56 zivatarából nagyobb élményt adott, hogy több új tanár sodródott a gimnáziumba, köztük egy csodálatos, az ifjúság nyelvét is beszélő fiatal matematika tanár. Új tanár – újabb matematikai lap. Rendszeres olvasója lettem „A Matematika Tanítása” című folyóiratnak és megoldója a feladatrovatának. Tanárom megszerettette velem a matematikát. Az ő segítsége nélkül aligha nyerhettem volna felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika- fizika tanári szakára. Negyedéves korában már publikálhatott két dolgozatot. Mindkettő megjelent a „Matematikai Lapok”-ban. Az első cikkre száznál többen hivatkoztak nemzetközi folyóiratokban. A második cikket az Amerikai Statisztikusok Társulata érdemesnek tartotta arra, hogy a „Selected Translation” sorozatban angolra fordítva megjelenjen. Az információ elméletet választotta szűkebb kutatási területének. Ehhez alapvető volt a kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika mélyvízének tanulmányozása. Kandidátusi és akadémiai doktori dolgozatai is ezekkel a témákkal foglalkoztak. Egész életében sikerélmények vadászatával foglalkozott. „Soha nem tudtam megérteni a szociális kérdőívek olyan kérdéseit, mint „Mivel foglalkozik szabadidejében?”. Szabadidő, munkaidő egyaránt csak alkalmat jelentett számomra, hogy kedvenc időtöltésemmel, matematikai problémákkal foglalkozzam, vagy hirdessem, népszerűsítsem a matematika szépségeit.” A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézetének volt tudományos főmunkatársa és egyetemi docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Valószínűségszámítási és Statisztikai Tanszékén. Publikációinak száma több, mint 50. Középiskolásoknak is írt könyveket.(Dr.H.J.)