Nagy Katalin

Névváltozatok
Antal Gáborné
gimnáziumi tanár
Születési hely
Poughkeepsie (USA)
Születési dátum
1918

Az Amerikai Egyesült Államok New York Államában Poughkeepsie-ben született 1918-ban. Édesapja az Amerikába kivándorolt magyar reformátusok egyik lelkésze volt. Anyai ágon Józanágh Ilona somogyszobi somogyi származású, Erőss Sándor dédunokája. 1928-ban a család hazaköltözött Somogyszobra. Itt járt elemi iskolába. 1930-tól a csurgói református gimnázium tanulója lett, mindvégig bejáró magántanuló. 1938-ban jelesen érettségizett. Beiratkozott a budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemre angol-német szakra. 1943-ban tanári oklevelet szerzett, és ősztől egykori gimnáziumában megkezdte a tanítást. 1947-ben feleségül ment Antal Gáborhoz, az iskola vallástanárához Magyart, németet, angol nyelvet és rajzot, az 1949/50-es tanévtől orosz nyelvet is tanított. Férje munkahelyváltoztatását követve 1953-ban áthelyeztette magát Somogyszobra. 1961-ig a helyi általános iskolában tanított, majd nyugdíjba vonulásáig, 1977-ig a nagyatádi Ady Endre Gimnáziumban. A második világháborúban meghalt bátyjának felesége (Sebestyén Illésné) és lánya (Nagy Mancika) él az Egyesült Államokban. Az Öregdiák Szövetség által megfestetett olajfestésű arcképe a díszteremben található. (Dr. H.J.)