Mátrai Gyula

Névváltozatok
tanítóképző intézeti igazgató
Születési hely
Sárospatak
Születési dátum
1845
Halálozás helye
Csurgó
Halálozás dátuma
1922

Sárospatakon született 1845-ben. Édesapja római katolikus kántortanító volt. Elemi iskoláit Patakon és Kassán, a gimnáziumot Sátoraljaújhelyen, Egerben és Kassán végezte. Itt tett érettségi vizsgát, majd beiratkozott a kassai papneveldébe. Innen kilépett, és egy esztendei nevelősködés után 1870-ben a budapesti egyetem bölcsészkarának a hallgatója lett. Eötvös József miniszter államköltségen a Rajna- tartományba küldte a porosz népoktatásügy és a népiskolák tanulmányozására. 1871-ben került a csurgói tanítóképzőhöz mennyiségtan tanárnak. 1878-ban a tanítóegylet csurgói közgyűlésén „kísérleti előadást” tartott természettanból, a minden népiskolában önállóan elkészíthető taneszközök bemutatására. 1880-ban Trefort Ágoston közoktatási miniszter állami költségen Görzbe küldte a selyemhernyó tenyésztés tanulmányozására. 1883-ban az intézet igazgatója lett. Az intézet fennállásának 25. éves évfordulójára emléklapokat bocsátott ki, és a millennium évében a tanári testület közreműködésével megírta „ A csurgói m. áll, tanítóképző- intézet története és jelen állapota” című munkát. 1901-ben nyugalomba vonult, de, mint az igazgató- tanács tagja, továbbra is részt vett az intézet irányításában. E tisztségéről 1910-ben lemondott „nem tudván a mai modern viszonyokkal és áramlatokkal megbékélni”. Teljes szolgálati idejét a csurgói intézetben töltötte el. 1922-ben halt meg. Feleségével (1860-1946) és Herzsenyák Irénnel (1899-1986) együtt egy sírboltban nyugszik a csurgói központi temetőben.  (Dr. H.J.)