Macskásy Attila

Névváltozatok
gimnáziumi tanár, igazgató
Születési hely
Székelykeresztúr
Születési dátum
1909
Halálozás helye
Kaposvár
Halálozás dátuma
1976

Székelykeresztúron született 1909-ben hatgyermekes pedagóguscsalád harmadik fiaként. Apja, Macskásy Zoltán tanítóképezdei tanár, matematikus. Elemi és középiskolai tanulmányait apja szolgálati helyén, Aradon végezte. 1923-ban az aradi gimnáziumban érettségizett. Egy évig a Soproni Bányamérnöki főiskola hallgatója, majd két évig kereskedősegéd volt Aradon. 1925-ben a kolozsvári Farkas utcai Református Kollégiumban volt nevelőtanár, ahogy vált lehetővé, hogy a román nyelvű Kolozsvári Tudományegyetemen matematika- fizika- vegytan szakos tanári diplomát szerezzen 1931-ben. Oklevelét 1937-ben Szegeden honosították. Az egyetemi magyar kisebbség szószólója lett. Az 1931-1932-es tanévben kezdő tanár volt a zilahi Wesselényi Református Kollégiumban. 1939-ben letartóztatták, 1940-ben ötévi kényszermunkára ítélték. A crajovai ás a doftanai börtönben raboskodott. Az 1940-41-es tanév első felében a dési Magyar Királyi Állami II. Rákóczi György Gimnázium igazgatóhelyettese volt, a második félévben a besztercei Magyar Királyi Állami Hunyadi János Gimnázium igazgatója. A gimnázium működésének a második világháború vetett véget. Októberben az erdélyi magyar oktatási intézmények vezetőit visszarendelték az anyaországba. 1944 őszén Balatonlellén a menekültek gyermekeinek oktatását szervezte meg, majd Zics községben folytatódott a tanítás, ahova a Balaton- part lakóit telepítették. Tabon a Társulati Polgári Fiú és Leány Iskolában németet, mezőgazdaságtant, természetrajzot, kézimunkát, tornát tanított. Az 1945-46-os tanév első felében óraadó volt a Kaposvári Fiú Gimnáziumban, majd a tanév második felétől az államosításig a Csurgói Református Kollégium igazgatója. Állami igazgatói címmel a Csurgói Állami Általános Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanára volt az 1949-50-es tanév végéig. Fizikát, matematikát, testnevelést, vegytant tanított. 1950 őszétől a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban tanított. 1962-ben megyei matematika szakfelügyelő lett 1968-ban nyugdíjazták. 1976-ban halt meg Kaposváron. Hamvait a Farkasréti Temető családi sírboltja őrzi. Gyermekei, Csilla, Olívia, Enikő… a csurgói gimnázium tanulói voltak.  (Dr.H.J.)