Longauer Imre

Névváltozatok
gimnáziumi római katolikus hitoktató
Születési hely
Garamolaszka
Születési dátum
1905
Halálozás helye
Ajka
Halálozás dátuma
1973

A Zólyom megyei Garamolaszkán született 1905-ben. A gimnázium I-IV. osztályát Selmecbányán, a többit Budapesten végezte. 1923-ban érettségizett. 1928-ban szentelték pappá. 1927-től alszerpap, hitoktató volt Somogyszobon. 1928-ban középiskolai hittanári oklevelet szerzett. 1928-tól hitoktató volt Nagykanizsán, 1929-től 1932-ig itt kórházlelkész. Somogyváron adminisztrátor, majd 1933 őszétől a csurgói református gimnáziumban hittanár.  A polgári leányiskolában is ellátta a hittanári szolgálatot. A gimnázium római katolikus hittanáraként tisztelet övezte. Amíg nem volt templom, az iskola melletti temetőben a Hochreiter kriptában misézett. Közadakozásból épült fel a város második római katolikus temploma. A gimnáziumi tanulóifjúság felekezeti hovatartozás nélkül gyűjtött pénzt az ún. "tűszúrásos" módszerrel. A templom főbejáratánál elhelyezett márványtáblán olvasható:  "Jézus Szíve tiszteletére utolérhetetlen buzgósággal közadományokból építette Longauer Imre hittanár 1933-39".1939-től Nagykanizsán püspöki tanácsos, 1940-1941-ben tábori lelkész. 1944-től szervező lelkész Darányban, nevelőintézeti igazgató és hittanár Kaposváron, 1955-től a Nagyboldogasszony templom plébánosa, 1959-től plébánoshelyettes Kisgörbőn, 1962-től Ajkán, a bányavidéki kerület esperese, a Szent Keresztről nevezett bői c. prépost 1970-től. Templomépítő, szentéletű papnak tartották. Nevéhez fűződik 1931-1932-ben a nagykanizsai kórházkápolna, 1933-ban a somogyvámosi, 1966-1939-ig a csurgói ifjúsági templom építése. 1941-1942-ben átépítette a nagykanizsai Jézus Szíve plébániatemplomot, 1944-ben a darányi, az istvándi és kastélyosdombói iskolát szervezte, a drávatamási templomot renováltatta. 1945-től a kaposvári Diák- és Tanoncotthont szervezte. 1947-ben a kaposvári Szent Margit templomot építette. Több cikket írt a Magyar Kultúra, Katolikus Nevelés, Egyházi Lapok, Zalai Közlöny, Vigília, Új Ember című lapokba. Ajkán halt meg 1973-ban. A pestlőrinci temetőben nyugszik. (Dr.H.J.)