Kulcsár Endre

Névváltozatok
gimnáziumi tanár
Születési hely
Nemesdéd
Halálozás helye
Debrecen
Halálozás dátuma
1922

A Somogy megyei Nemesdéden született. A gimnázium első három osztályát Csurgón, a IV-VIII. osztályt a soproni evangélikus líceumban végezte. 1879-től 1883-ig a budapesti egyetem bölcsészkarát hallgatta, majd a csurgói ev. Ref. főgimnáziumban a magyar és a latin nyelv tanára lett. Latin nyelvet, történetet, magyar nyelvet, szépírást, lélektant, logikát, görög nyelvet, görög-pótló irodalmat tanított. Innen a debreceni ev. Ref. főgimnáziumba került. Költeményeket, elbeszéléseket, rajzot és humoreszket írt a Vasmegyei Lapokba, a Somogyba, a Magyarország és a Nagyvilágba, az Üstökösbe, a Bolond Istókba, nyelv- és irodalomtörténeti cikkeket, könyvismertetést a Magyar Nyelvőrbe, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokba, a csurgói és a debreceni gimnázium értesítőjébe, a csurgói Iskolai Szemlébe. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából részt vett a teljes magyar szótár anyagának gyűjtésében és feldolgozásában. Debrecenben halt meg 1922-ben.  (Dr. H.J.)