Kincses Ferenc

Névváltozatok
gimnáziumi igazgató
Születési hely
Szilágycseh
Születési dátum
1910
Halálozás helye
Baja
Halálozás dátuma
1972

1910-ben Szilágy vármegyében Szilágycsehen született. 1929-ben a bajai cisztercita reálgimnáziumban érettségizett. 1931-ben nevét "Kneiszl"-ről "Kincses"-re magyarosította.1930-tól 1935-ig A Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészeti Karán 1938-tól 1939-ig a Budapesti József Nádor Gazdaságtudományi Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1933 nyarától egy évig Franciaországban járt tanulmányúton. 1936-ban szerzett magyar- francia szakos középiskolai tanári, 1939-ben francia kereskedelmi nyelv és levelezés gazdasági szaktanári oklevelet. 1336-tól 1937-ig a makói polgári fiúiskolában ideiglenes helyettes tanár. 1937-ben a kaposvári négy évfolyamú fiú felsőkereskedelmi iskolába került óraadó, majd 1940-től rendes tanárnak. 1940-től többször behívták katonai szolgálatra. Főhadnagyként szolgált. 1944 áprilisától 1944 októberéig arcvonalon harcolt. 1944. október 5-étől 1945. november 20-áig hadikórházban volt, 75 %-os hadirokkant. 1950. augusztus 25-én érkezett meg Csurgóra. Másnap átvette elődjétől, Dr. Écsy Ö. Istvántól az igazgatói irodát. Szigorú, következetes, a kor elvárásainak megfelelni akaró vezető volt. Az 1953. november 28-án felvett jegyzőkönyv szerint heti 12 órában tanított, a Pártoktatás Házának vezetője, népművelési előadó, munkaközösség vezető, A Pedagógus Szakszervezet járási nevelési vezetője, a Magyar- Szovjet Társaság értelmiségi felelőse, a Békebizottság tagja, a Testnevelés- és Sportbizottság vezetőségi tagja, a Szabadegyetem vezetője, a somogyszobi levelező gimnázium igazgatója, a Pártbizottságnál orosz nyelvoktató, a megyei történelmi és természettudományi társaság tagja volt. Irodalmi munkásságával kapcsolatban említésre méltó, a fiatal paraszt értelmiség, költők támogatása. Folyóiratokban, újságokban publicisztikái jelentek meg. Verseket, novellákat írt. 1957-ben Bajára kötözött. Baján először a III. Béla Gimnáziumban tanított. Majd még ebben az évben kinevezték a Bajai Tanitóképző Intézet igazgatójává. Közreműködése eredményeként az Tanító Képző Intézet felsőfokú rangra emelkedett.1965-ben ment nyugdíjba. Gyermekei Ferenc, Anikó, György. (Anikó a csurgói gimnázium tanulója is volt.) (Dr. H. J.)