Kalocsay Endre

Névváltozatok
gimnáziumi tanár
Születési hely
Nagykereskény
Halálozás helye
Csurgó
Halálozás dátuma
1929

Nagykereskényben Hont vármegyében született. Tanulmányait Léván, Esztergomban, Egerben végezte. 1878-tól a zirci ciszterci rendben tanári majd lelkészi munkát végzett. Kilépett a rendből és a csurgói református gimnáziumban nyert tanári állást. 1917-ben ment nyugdíjba. A kisdedóvásra, népoktatásra, az iskolák magyarosítására vonatkozó neveléstani és didaktikai cikkeit a Szombathelyen megjelenő lapokban saját neve alatt és névtelenül a M. Államban közölte. Történetet, latin nyelvet, német nyelvet, földrajzot és magyart tanított. Az éremtár őre volt. Mintaszerűen rendezte. 1929. november 22-én Csurgón halt meg. A központi temetőben nyugszik.  (Dr.H.J.)