Pápa János

Névváltozatok
általános iskolai, gimnáziumi tanár
Születési hely
Szenta
Születési dátum
1928
Halálozás helye
Nagykanizsa
Halálozás dátuma
2017

1928-ban Szentán született. Paraszti családból származott. Elemi iskoláit Szentán végezte.  1944-ben mint leventét a nyilasok elhurcolták. Egy hónapos kiképzés után bevetették őket. Megsebesült, majd angol fogságba került. Négy polgári után különbözetivel a gimnáziumba került, a VI. osztálytól a tanítóképző diákja lett. Részt vett a Budapesten rendezett Világifjúsági Találkozón. 1950-től 1954-ig Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult. Másodéves egyetemista korában, 1952-ben megnősült. Feleségével együtt a Pest megyei Táborfalván laktak. 1954-ben szerzett biológia- kémia szakos középiskolai tanári oklevelet. 1953-ban termelési gyakorlatra a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárához került. Gyakorlati ideje alatt, 1953-ban született fiúgyermekük.  1954-ben kinevezték Kaposvárra a Táncsics Mihály Gimnáziumhoz, de lakást nem kapott, így Kincses Ferenc igazgató hívására Csurgóra került. 1956-ban a forradalom egyik vezető egyénisége volt. Bevlasztották a Nemzeti Bizottságba, kollégájával Udvarhelyi Jánossal a járási művelődési osztály vezetője lett. 1957. február 1-jével saját kérésére áthelyezték Nagyatádra.  Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt 1957 februárjában itt letartóztatták, és Kistarcsára internálták. Távollétében az állásából elbocsátották. Felesége Csurgón maradt a 3 éves fiúkkal és az itt született 1 éves kislányukkal. Feleségét két kisgyerekkel a lakásból kiüldözték, ők innen Szentára költöztek. 1960-ban megszületett a harmadik gyermekük. Közel hét évig nem dolgozhatott. 1963-ban visszahelyezték állásába. A gimnázium helyett az általános iskolát választotta. A körzetesítésig, 1970-ig Szentán tanított, majd 18 évig a csurgói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola napközi otthonos nevelője lett. 1988-ban vonult nyugdíjba. 30 évig volt Szenta könyvtárosa, alpolgármestere, 10 évig a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének körzeti elnöke. Több kitüntetést kapott, köztük a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt elismerést. 1999-ben Nagykanizsára költöztek. 2008. január 4-én 80. születésnapján gyermekeinek adományozott géppel írott visszaemlékezéseiből a család, a csurgói gimnázium és az önkormányzat összefogásában a Csurgói Könyvtár XXII. Köteteként megjelent a Megszenvedtem ’56-ot – Forradalom Csurgón című kötet. János fia és Erzsébet leánya a csurgói gimnáziumban érettségizett. (Dr.H.J.)