Csurgói Graduál

 

A Csurgói graduál 

Csurgói GraduálA reformáció egyházainak liturgiájában tovább élt a középkori egyház liturgiájának egy része. A liturgikus tételeket a 16-17. században magyar nyelvre fordították és az ún.graduálokban jegyezték le. A graduálok elsősorban református gyülekezetek számára készültek, de fennmaradt evangélikus, sőt unitárius graduál is. A két évszázadban több mint harminc ilyen graduált vagy graduál jellegű énekeskönyvet állítottak össze, közülük egynéhány nyomtatásban is megjelent. Az erdélyi püspök, Keserűi Dajka János, majd utódja, Geleji Katona István kezdeményezésére, a fejedelem Bethlen Gábor, később I. Rákóczi György támogatásával 1636-ban Gyulafehérvárott elkészült az Öreg (=nagyméretű) Graduál, melynek szerkesztői a református egyház liturgiájának egységesítésére törekedtek.

A Csurgói graduál is valószínűleg ennek a nyomtatott graduálnak a hatására keletkezett 1639-ben. Tartalma – bár nem tudjuk, milyen mértékben csonkult meg, feltehetően – jóval szerényebb, mint azoké a 17. századi graduáloké (pl. a kéziratos Csáti, Patai, Spáczay, Batthyány, Ráday, Óvári, Eperjesi, Kecskeméti, Ajaki, Béllyei, a nyomtatott Öreg graduál), melyek a csurgóinál többféle liturgikus műfajt sorakoztatnak fel (legfontosabb közülük az antifona, responsorium breve, versiculus, benedicamus). A Csurgói graduál leírója tulajdonképpen két műfajt tartott fontosnak: a himnuszt és a (prózai!) zsoltárt. A himnuszokat az egyházi esztendő vasár- és ünnepnapjainak sorrendje szerint jegyezte le. A graduált indító himnusz, Új világosság jelenék, nemcsak ádvent, hanem a reformáció tartalmát is érinti. (Ritmizált alakját ma is énekeljük.) Az ünnepi himnuszok sorából kimaradt a többi református graduálban(is) megtalálható vízkereszti himnusz. A Szentháromság vasárnapjának ünnepi himnuszait a teremtésről szóló és a mindennapi általános himnuszok követik.

A Csurgói graduálban egy-egy különleges tétel is található, melyek nyomán arra gondolhatunk, hogy általuk inkább az ünnepi istentiszteletek gazdagítása volt a cél. Ilyen egyedi tétel a karácsonyi invitatorium(Krisztus születék nekünk), a kora kereszténység fenséges hálaadó és dicsőítő éneke, a Te Deum, a nagyheti litánia, a gyermekek Kyrieje (Kyrie puerorum) és a passió. Ezeken kívül néhány énekkel egészül ki a graduál tartalma.

A graduál tételeit igen szép hangjegyírással jegyezték le, több olyan jellegzetes elemmel kialakítva, mely kifejezetten a magyarországi notációt jellemzi. Ezzel szemben viszont rendkívül nehéz a graduál hangjegyes tételeinek értelmezése. Elsősorban hiányzik a hangnemet (= a tónust) meghatározó, a kezdőhang helyét kijelölő kulcs. A középkori himnusz repertóriumban jártas olvasó vagy egyházzenész természetesen kulcs nélkül is eligazodik az ismerős himnuszok között. És itt adódik a másik probléma. A tételek egy-egy szeletének vagy sorának értelmezése olykor kérdéses: vajon egy létező változatról, vagy esetleg másolási hibáról van szó. Ezért az eredeti kézirat alapján készült átírás során sokfajta szempontot kellett mérlegelni, és minden esetben dönteni a lehetséges megoldások között. Mivel az eredeti helytelen alak javítása során olykor többféle helyes megoldás is kínálkozik, előfordulhat, hogy az átírás nem egészen következetes, hanem az elképzelhető lehetőségek közül különböző módon választ. Az érdeklődőnek megadatik, hogy az eredetivel egybevesse az átírást, és esetleg új átírást készítsen.

Az átírások talán arra nézve is ösztönzésül szolgálnak, hogy a graduál tételeit a gyakorlatban is megszólaltassuk, mai istentiszteleteinket is gazdagítsuk velük.

A graduál külső leírása a következő : a mérete 325 x 203 mm; restaurált, barna műbőr kötésben, jó állapotban áll az érdeklődők rendelkezésére. 1985-ben restaurálta a Magyar Országos Levéltár mint Nemzeti kincset díjmentesen

Ferenczi Ilona  

 


 

A CD lemezt készítették: 

Ferenczi Ilona zenetörténész

Kiss Kornél digitalizáló - szerkesztő

Viola Ernő könyvtáros

Violáné Bakonyi Ibolya könyvtáros

  

© 2000 Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyvtára

8840 Csurgó Széchenyi tér 9. Pf.10.

Tel. : 06/82/472-431

E-mail: csvmrgkonyvtara@gmail.com 

A CD lemez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával jelent meg.

ISBN 963 00 3366 6

Minden jog fenntartva. 
A lemez hamisítását, illetéktelen másolását a törvény bünteti.
A kiadó nem vállal felelosséget a termék által indirekt módon okozott kárért.