Az nagyságos fejedelemnek ajánlom

kvtadmin : 2014. 10. 21.

Kálvin könyvkiállítás2014, október 17-18.-án 6. alkalommal rendeztük meg a reformáció hónapjában a Kálvin konferenciát. Minden évben kiállításokkal kísértük az előadásokat, lehetőleg tematikusan kapcsolódva azokhoz. A képeslapokat Gulyásné Raksányi Olga bocsátotta rendelkezésünkre, mely segítségéért ezúton is köszönetet mondunk. Eddigi kiállításaink:

2008. Tebenned bíztunk – képeslap kiállítás ; A Biblia éve: Biblia kiállítás

2009. Kálvin János, a református egyház megalapítója – könyvkiállítás Kálvin korabeli köteteiből

2010. Református templomok  - képeslap kiállítás ; A reformáció XVII. századi emlékei – könyvritkaságok a Nagykönyvtárban

2011. Kálvin magyar követői - könyvkiállítás

2012. Melius Juhász Péter, a somogyi reformátor – könyvek és képek

2013. 450 éves a Heidelbergi KÁTÉ  - könyvkiállítás ; Bethlen Gábor képeslap kiállítás

Idén - a „Református fejedelmeink” c. középiskolás vetélkedőre készülőknek is segítséget nyújtva -  Gulyásné Raksányi Olga gazdag és informatív összeállítását tettük közzé a folyosógalérián Bocskai Istvánról, a díszterem előtti tárlókban pedig „Az nagyságos fejedelemnek ajánlom – protestáns fejedelmeink a hit terjesztésének szolgálatában” címmel a Nagykönyvtár 17. századi ritkaságaiból olyan könyveket mutattunk be, melyek ajánlásai Bethlen Gáborhoz, I. Rákóczi Györgyhöz és Lorántffy Zsuzsannához szólnak.