Erőss Sándor

Születési hely
Csokonya
Születési dátum
1796
Halálozás helye
Darány
Halálozás dátuma
1858

Pókos Ferenc csurgói gimnáziumi tanár előszeretettel nevezte  - két dráma címére hivatkozva - Teleki Lászlót a „Kegyenc” különc szerzőjének. Kossuth párizsi követének majd, a Határozati Párt vezetőjének volt a nevelője Erőss Sándor. Az idős Teleki gróf második házasságából született László fia mellé különös gonddal keresett és választott nevelőt. Felkérte a debreceni kollégiumot, ajánljanak erre alkalmas személyt. Ők Erőss Sándort ajánlották. A kollégium okmánytárában olvasható: „Erőss Sándor subscribált Debreceni Református Kollégiumban 1810-ben. Pátria: Csokonya. Comitat: Somogy. Schola m. de venti: Csurgó.” Élete alkonyán írt, a csurgói gimnázium nagykönyvtárában megtalálható önéletrajza erre is utal: „Születtem Csoknyában 1796. mart. 15. T. Erőss József és Kovács Erzsébet szüleimtől. Csurgói gimnáziumot végezvén Debreczenben valék 6 évig, s a 7-ikben vízkeresztig. Méltós Teleki László gróf úr László fia mellé nevelő- tanítóul menvén, 8 hónapi próba idő után grófi bőkezűséggel Göttingába küldettem, s onnan két év múlva nevelői intézetekkel ismerkedni Schnepfenthalba, Gotha mellé Wiesbadenbe Nassauba, végre Pestalozzihoz Yverdonba Schweizba mentem…s önként lelkészi pályát választva, több helyekeni káplánkodás után Lábodon 1 évig és 8 hónapig hivatalkodtam. Darányban pedig 1828 Gergely nap óta. Első nőmmel, Kiss ’Sófiával 1 ¼ évet éltem, másodikkal Helvécziai Vulliemin Máriával 22 ½ esztendeig, ki 1851. dec. 7 ment előttem az örökkévalóságba.” Kőrösi Csoma Sándor diáktársa volt Göttingában. A nagy Ázsia-kutató Kalkuttából Pestre, a Magyar Tudós Társaság titkárának, Döbrentei Gábornak elküldte a tibeti nyelvről írt munkájának 50 példányát gondosan megnevezve, mely intézményekbe, személyekhez kívánja eljuttatni. „kérem, hogy ezeknek sz általam igen tisztelt férfiaknak is küldjenek: „a kiváló Márton Józsefnek Bécsbe, Szabó Józsefnek Sopronba, Kerekes Ferencnek Debrecenbe és Erős Sándornak (méltóságos Teleki József gyermekei tanítójának) Pestre… legkészségesebb szolgád Kőrösi Csoma Sándor Kalkuttában, 1835. július 18-án” Darányban van eltemetve. Egyenes ági leszármazottai élnek Iharosberényben, Nagyatádon, Lábodon. (Dr. H.J.)

 

Kapcsolódó internetes írások
Erőss Sándor a Wikipédiában|http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91ss_S%C3%A1ndor
Dr.Horváth József: Erőss Sándor, Teleki László egykori nevelője|http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho010430.htm
Dr.Erőss István: Az Erőss család krónikája|http://www.eross.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=18
Dr.Erőss István: Erőss Sándor kapcsolata Teleki Lászlóval|http://www.eross.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=18