Barátossy Jenő

Születési hely
Barcs
Születési dátum
1926
Halálozás dátuma
2020

 Promag Kft ügyvezető, gépészmérnök. 1055 Bp.,Markó u. 1/a. Barcs, 1926. máj. 23. hitvese: Poltáry Edit Gyermekei: György,Gábor, Ágnes, Edit Apja: Barátossy J. Jenő, anya. Fuchs Irma  apai nagybátyja Baráthosi. B. Benedek, kutató, ősei között voltak szabadság-harcosok: Baráthosi. Balog János,vörös sipkás, anyai ágon Ráhner Máté, Iskolái: 1932-36 elemi isk., Barcs, 1936-37 gimnázium, Szentgotthárd, 1937-44 Csokonai V. M. Ref. Gimn., Csurgó, 1944 Magyar Királyi József Nádor Műszaki. És Gazdaság tud. Egyetem, Gépészmérnöki Kara, közben honvéd, 1945 megsebesül, majd Bajorországba, kórházba, később menekülttáborba kerül, 1949 befejezi tanulmányait, okl. gépészmérnök, 2009 gyémánt diplomát kap. Munkahelye.: 1951-ig Budapesti Állami Műszaki Főisk., 1951-53 Budapesti Műszaki Egyetem tanársegéd, 1953-89. Vegyiműveket Tervező Vállalat(Vegyterv) fejlesztőmérnök, 1963-1973 fejlesztési főosztály. vezető..1953-56 Szerszámgépfejlesztő Int., tanácsadó-mérnök, 1973-1989 a Vegyterv főkonstruktőre, vegyipari berendezések, csővezetékek számító-géppel segített tervezésének kezdeményezője és bevezetője hazánkban. 1961- ben a vegyiparigépész felsőfokú technikumok tantervének kidolgozója, és előterjesztője1961, az Esztergomi Felsőfokú. Technikum. előadó tanár, 1963- a budapesti tagozat, vez., Pollack Mihály Főisk., c. főiskolai tanár, 1965-1989 Államvizsga Biz., elnök, 1973-93 Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, vendégtanár, 1991- PROMAG mérnöki Szolgáltató. Kft. ügyvezető., 1993-98 Károli Gáspár Református Egyetem alapító főtitkára, majd tanácsosa, -2006, 1998- IHS Keresztyén orvosok ,. 2004- 2006 a KEVE Keresztyén üzletemberek, és vezetők, 2004-Szentírás Szövetség Alapítványok kuratóriuma, elnöke, -1997 ICED Nemzetközi Konstruktőrök szervezete, 1975-89 DECHEMA Német Mérnökegyesület, tagja, 1975-1989 GTE Konstrukciós szakosztály, elnök. Egyházi Ingatlanokat Rendező Korm. Biz, tag, 1980- MTA Kémiai o. munkabizottsági., tag, 1995, 1997 USA Szenátusa és Kongresszusa meghívására résztvevő Washingtonban a nemzetköz imareggeli,  1998 a Bundestag meghívására a nemzetközi ifjusági vezetők konferencia részvevője. Kiemelkedő munkássága: Közel harmincezer vegyipari gép és készülék működik a hazai és külföldi gyárakban, amelyek tervezését, kidolgozását irányította. Számos megvalósult találmánya: a szerszámgépek gördülőorsós vezérlése, statikus keverős eljárások. Hazai kezdeményezője, és a megvalósítás irányítója a filmbepárlók, léghűtők, továbbá a különleges szerkezeti anyagú (titán, duplex acél) készülékek tervezésének és ipari alkalmazásának. Kidolgozta a vegyigyár tervezésének módszerét. Irodalmi Munkássága: Hogyan készül a szerszámgép Népszava. KK (1952), Szerszámgépek (1954 egyetemi jegyzet), Wagner: Acélcsővezetékek (1985) Műszaki KK. Szerkezeti anyag fejezet szerzője. (1968), Karbantartási kézikönyv Vegyipar, Gyógyszeripar, Műanyagipar fejezetei (1973). Vegyipari Gépészek Kézikönyve (Szerkezeti anyagok c. fejezet, 1987) számos hazai és külföldi cikk,és előadás a vegyipari készülékek tervezési metodikájáról, Előadások: Belgrád, Boston, Lipcse, Leningrád, Pozsony, Prága, Frankfurt/M. berendezések karbantartásáról, méretezési, méretezési módszeréről. Kitüntetései.: Arany Fokozatú Feltaláló (1978), Munkaérdemrend arany fokozata. (1989), 56-os Emlékérem (1993), Pro Urbe arany fokozata.. Budapest.. Lipótváros (1994). A Magyar Mérnök Akadémia (MMA) életműdíja (2006. évi TEKHNÉ érem), Károli Gáspár Református Egyetem: Károli Emlékérem (2009.) Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Pattantyús Emlékérem (2000).  Magyar Köztársaság Tiszti keresztje (2011.) Társadalmi szerep: MMA Etikai Bizottság elnöke.(2001-, GTE. Etikai Biz. elnöke (2004-, a Pozsonyi-úti Református Egyházközség főgondnoka Érdeklődési terület: Tervezéselmélet, őstörténet, vallásfilozófia.  (Önéletrajz)

Kapcsolódó internetes írások
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/elhunyt-baratossy-jeno/